Tiina Haarala

SJUKSKÖTARE

Jag är utexaminerad sjukskötare, 1996. Till min familj hör min man, två döttrar och hunden Maisa. Tillsammans med Margit ansvarar vi för tidsbokning, kundservice, provtagning och telefonkonsultationer. Till mina uppgifter hör också att hjälpa till under mottagningar.