Elina Kari-Koskinen

SPECIALISTLÄKARE INOM OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI

Specialistläkare i gynekologi och obstetrik

Läkarexamen 1991, Uppsala universitet

2005 specialist i gynekologi och obstetrik, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
1991-1999 arbetade jag som allmänläkare på Vasa hvc
Sedan 2005 arbetar jag som specialistläkare i gynekologi på kvinnokliniken i VCS

2009 öppnade vi Gynekologstation Lilja, där jag har mottagning deltid
Intresseområden: antikonception, klimakteriebesvär, blödningsrubbningar, prolapsbesvär, urininkontinens, sexualhälsa, barnlöshetsutredningar