Urologi

Tuomo Tolonen

SPECIALLÄKARE I UROLOGI

Manlig sterilisering på Läkarstation Lauri

Vasektomi sker i lokalbedövning. Före ingreppet har kunden en 30 minuters besökstid hos skötare, då ges medicin. Observera att du inte kan köra bil direkt efter ingreppet. Därför bör du ha en chaufför eller vänta på Läkarstationen några timmar tills du är i körskick. I åtgärden görs små snitt i pungen varefter man lokaliserar sädesledarna och kapar av en bit, så att spermierna inte längre kan ta sig förbi den kapade delen. Efter steriliseringen kan du få utlösning som vanligt, men det finns inga spermier i sädesvätskan.

Behandling efter sterilisering

Efter operationen placeras sår tejp över snittet, denna får vara kvar tills den börjar lossna. Om det placerats en sårdyna på snittet, får den tas bort dagen efter operationen. Stygnen smälter av sig själva inom 1-2 veckor, eller tas bort på Läkarstation Lauri. 

Under ingreppsdagen bör såret hållas torrt. Men redan nästa dag kan du duscha normalt. Bastubad, badkar och simning bör undvikas under två veckors tid. 

När bedövningen avtar kan milda smärtor uppstå, dessa kan behandlas med värkmedicin. Stödande underkläder kan också lindra smärtan. Svullnad och blåmärken kan även uppstå, dessa försvinner oftast inom en vecka. Pungsäcken kan vara öm några dagar efter ingreppet. Tung träning och långvarig sittande bör undvikas de första dagarna efter ingreppet. 

För att garantera Steriliteten, kan ett sädesvätskeprov tas 3 månader efter ingreppet. Utöver detta krävs ingen efterbehandling.

Prevention efter manlig sterilisering

Sexuella aktiviteter kan återupptas cirka en vecka efter ingreppet. Det kan finnas levande spermier i sädesledarna i 12 veckor efter ingreppet. Preventivmedel bör därför användas för att undvika graviditet.

Kom ihåg att sterilisering endast är preventionsmetod för att förhindra graviditet. Sterilisering skyddar inte mot könssjukdomar, för att skydda sig mot dessa krävs användning av kondom.