Jaana Elberkennou

SPECIALIST I KIRURGI

Jag blev licensierad läkare år 1991 och specialist i kirurgi år 2000. Jag har även specialkompetens inom sårvård, 2019. Jag jobbar som överläkare på allmänkirurgiska avdelningen på Vasa centralsjukhus. 

Till mitt kompetensområde hör bröstkörtelkirurgi, borttagning av hud- och subkutan vävnad som t.ex. födelsemärken och fettknölar, sårvård, bukbråck t.ex. bråck i ljumske och navel samt behandling av hemorrojder.