Lena Taittonen

LASTENTAUTIEN ERIKOISLÄÄKÄRI, NEONATOLOGI

Jag tog licentiatexamen år 1993, och blev specialist inom barnsjukdomar år 2003 från Uleåborgs universitet. Den största delen av min karriär har jag jobbat på Vasa centralsjukhus. Från år 2006 har mitt huvudsakliga ansvarsområde varit nyfödda samt barn under ett år. Jag tog examen i neonatologi år 2011 från Tammerfors. Med en examen i neonatologi, har jag speciella kvalifikationer gällande behandling av spädbarn. 

Under min karriär har jag jourat mycket inom pediatrik. Jourarbetet inom pediatrik har gett mig en bred kunskap inom andra områden utöver min specialkompetens.

Jag har även kompetens inom hjärtultraljudsundersökning hos spädbarn. Ett biljud i hjärtat kan orsaka stor oro i en familj, före problemet hittas. Det vanligaste orsaken till biljud i hjärtat beror på ljudet från hjärtats normala strukturer. Då behövs ingen speciell och övervakning eller behandling krävs. Kunskapen inom hjärtultraljudsundersökningar har hjärtultraljudsundersökningar har jag från utbildningen i Tammerfors samt från Stockholms Karolinska sjukhus där jag arbetat på enheten för barnkardiologi.

Välkommen till min mottagning!