Päivi Kivelä

SPECIALISTLÄKARE INOM OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI

Jag har jobbat inom gynekologi och obstetrik under hela min karriär, och brinner fortfarande för båda områdena. 

Jag har jobbat två år i Tromsø och ett år i Bergen, vartefter samarbetet fortsatt. 

Jag gör inte förlossningsarbetet lika ofta idag, men jag försöker åka till Bergen med jämna mellanrum för att få erfarenhet och för att uppleva förlossningsarbete och vara med på livets stora förlossningshändelse. 

Jag har alltid varit väldigt intresserad av att sköta kvinnor med förlossningsrädsla. Desto mera jag jobbat med förlossningsrädsla, desto ödmjukare har jag blivit. Bakom en rädsla finns saker att hantera som kan övervinnas. 

Liljan är som ett andra barn för mig. Jag anser att långa, lugna besök ger en bra relation mellan patient och läkare. Läkarna på lilja har ett bra samarbete och hittar lösningar till svårare situationer tillsammans, för att du som patient ska få den bästa möjliga vården. 

 Vi gör små ingrepp, varav den vanligaste är spiralinsättning. Vi tar också prover från livmoderhalsen och inuti livmoderhålan. Vi utför också spolning av livmoderhålan och ägglederna. 

Graviditetsultraljud är en del av vår vardag och vi har nu även moderskap rådgivning under ledning av barnmorska Margit Tuovinen.   

Du är varmt välkommen till oss på Lilja!  En nöjd kund är vårt mål. 

Gynekolog Päivi Kivelä