Päivi Pietilä-Effati

SPECIALISTLÄKARE INOM INDREMEDICIN OCH KARDIOLOGI

Medicine licentiat: Kuopio universitet, 1998
 
Specialist inom kardiologi: Åbo universitet, 2010
 
Språkkunskap: finska, svenska, engelska, italienska
 
Under de senaste 10 åren har min arbetsbild varit väldigt bred. Jag har jobbat inom kardiologins olika delområden, från akutbehandling av hjärtinfarkter, ballongvidgning till svår hjärtsvikt. Till kardiologens arbetsuppgifter hör även behandling av klaffel, hjärtarytmier och utredning av oförklarlig medvetslöshet.
 
Utöver det kliniska arbetet forskar jag på Vasa centralsjukhus.
 
Om du önskar mig som din läkare, är du välkommen att kontakta oss. Ultraljudsundersökning av hjärtat kan göras vid behov i samband med mottagningen.