Malin Wiik-Norrman

SEKSOLOGI, PARITERAPEUTTI, KÄTILÖ

Till mig kan du vända dig när du önskar få mer kunskap om ditt sexuella jag eller när du önskar rådgivning och samtal kring sexologiska och relationella problem. Du kan få träffa mig som är sexualterapeut, barnmorska samt parterapeut i enskilt samtal eller tillsammans med din partner. De vanligaste orsakerna till att man bokar ett besök kan vara att man önskar skapa en förändring eller förstå sig själv eller sin partner bättre. Det kan handla om lustproblem, sexuell identitet, smärta vid sex, frågor kring intimiteten, sexuellt självförtroende, svårigheter i relationen, erektionsproblem, tidig utlösning eller andra frågor och funderingar kring sexuell hälsa och relationer.

Jag träffar i huvudsak svensktalande kunder. Ni kan boka en tid till mig genom att ringa Lilja och Lauris officiella telefontid.