Jennica Kööpikkä

SPECIALISTLÄKARE INOM OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI

Jag är från Jakobstad och tvåspråkig. Jag tog läkarexamen från Tartu universitet 2011, och belv specialist i gynekologi och obstetrik från Tammerfors universitet 2017. 

Jag jobbar på Vasa Centralsjukhus som biträdande överläkare. 

Jag valde att specialisera mig inom detta område på grund av dess mångsidighet, jag är särskilt intresserad av gynekologisk cancer och koloskopi. På fritiden är jag kattuppfödare och till mina fritidsintressen hör också hantverk och sång.