Förlossningsförberedelse

Du kan redan föda! Föda utan rädsla-metoden strävar till att öka känslan av trygghet under förlossningen och på det viset stöda kroppens inneboende förmåga att föda.
Genom Föda utan rädsla-metoden får du och din partner/stödperson enkla verktyg att använda er av under alla förlossningsskeden. Vi går igenom förlossningsfysiologin, samt gör praktiska övningar för att förbereda er som ett team inför förlossningen.
Förberedelsen passar alla oavsett om du tänkt föda med eller utan medicinsk smärtlindring.

Förlossningsförberedelsen rekommenderas för både förstföderskor och omföderskor samt deras partner/stödperson. Lämplig tidpunkt för att delta i förberedelsen är graviditetsvecka 28-36.

You can also book a private Give birth without fear-birthing class in English

Föda utan rädsla – www.birthbyheart.com

 

Barnmorskorna Larissa (fi/sve), Paula (fi/sve) och Annichen (sve/eng) stöder er under er resa mot en trygg förlossningsupplevelse.